Marenzelleria viridis

Marenzelleria viridis är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Marenzelleria viridis
  • Organism: ringmaskar
  • Livsmiljö: Brackvatten, Marin
  • Ursprung: Nordamerikas östkust
  • Bestånd i Sverige: Öresund
  • Första fynd i Sverige: 1996-2005
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Marenzelleria viridis i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 157.6 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion