Limnodrilus cervix

Limnodrilus cervix är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Limnodrilus cervix
  • Organism: ringmaskar
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Nordamerika
  • Bestånd i Sverige: Mälaren utanför Västerås
  • Första fynd i Sverige: 1980-1989
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Limnodrilus cervix i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion