Korallmal | Plotosus lineatus

Korallmal är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Plotosus lineatus
  • Svenskt namn: korallmal
  • Organism: fiskar
  • Livsmiljö: Marin
  • Förekommer i Sverige: nej
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Korallmal i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion