Kinesisk sötvattensmanet | Craspedacusta sowerbyii

Kinesisk sötvattensmanet är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Craspedacusta sowerbyii
  • Svenskt namn: Kinesisk sötvattensmanet
  • Organism: kammaneter
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Pontokaspiska området
  • Första fynd i Sverige: 1969
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Kinesisk sötvattensmanet i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion