Kamslinga | Myriophyllum heterophyllum

Kamslinga är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

 • Latinskt namn: Myriophyllum heterophyllum
 • Svenskt namn: Kamslinga
 • Organism: växter
 • Livsmiljö: Sötvatten
 • Ursprung: Sydöstra Nordamerika
 • Förekommer i Sverige: Ja, en förekomst
 • Potentiellt invasiv: Ja
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Kamslinga i Artdatabanken
 • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 311.1 kB.

Hur känns de igen?

Kamslingan är en flerårig vattenväxt där bladen sitter i kransar, 4-6 stycken runt stammen som är röd. De obetydliga rosavita blommorna sitter på en smal blomställning som sticker upp 10-15 cm över vattenytan. Den del som är ovan vattenytan har kransar med styva och smala stödblad vilket skiljer sig mycket från bladen under vattenytan som är fjäderlika och ganska mjuka. Kamslingan kan vara mycket svår att skilja från andra arter i släktet och säker artbestämning kräver ofta att växten har gått i blom.

Svenska fynd

Den enda svenska förekomsten upptäcktes 2023 i Kalmar län men än är det inte känt hur länge den funnits på platsen. Länsstyrelsen i Kalmar län arbetar med bekämpning av arten. Kamslinga har också hittats i närliggande länder som Nederländerna, Tyskland och Belgien.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i invasivaarter.nu.

Hur lever de?

Den växer främst under vattenytan och trivs i grunda och lugna vatten vilket gjort den till en bra växt för trädgårdsdammar. Den klarar också av att leva i våtmarker och på leriga stränder där den då växer över vattenytan. Dessa olika levnadssätt gör att den ser olika ut beroende på miljön.

Sprider sig främst genom att växtdelar bryts av, flyter iväg och rotar sig på en ny plats.

Liksom många andra invasiva vattenväxter kan den bilda täta bestånd och en matta av vaäxtmaterial på vattenytan, vilket minimerar solljus och syre i underliggande vatten.

Hur kom de hit?

Arten är en populär akvarie- och dammväxt och har sannolikt spridits i världen genom akvarie- och trädgårdsbranschen.

Möjliga effekter

Om det etablerar sig i Sverige kan den utgöra ett hot genom att konkurrera ut naturlig vegetation och förändra livsmiljön i de vatten där den trivs. När det bildar täta mattor kan den också utgöra ett fysiskt hinder för bad och båttrafik samt kan sätta igen vattenintag för till exempel dricksvatten.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion