Kamslinga | Myriophyllum heterophyllum

Kamslinga är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Myriophyllum heterophyllum
  • Svenskt namn: kamslinga
  • Organism: växter
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Förekommer i Sverige: Nej
  • Potentiellt invasiv: Ja
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Kamslinga i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 311.1 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion