Japansk träddödare | Celastrus orbiculatus

Japansk träddödare är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Celastrus orbiculatus
  • Svenskt namn: Japansk träddödare
  • Organism: växter
  • Livsmiljö: Landlevande
  • Förekommer i Sverige: Ja
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Publicerad: 2022-08-10
Sidansvarig: Webbredaktion