Japansk rödslick | Neosiphonia harveyi

Japansk rödslick är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

 • Latinskt namn: Neosiphonia harveyi
 • Svenskt namn: japansk rödslick
 • Organism: rödalger
 • Livsmiljö: Marin
 • Ursprung: Stilla havet, Japan
 • Bestånd i Sverige: Väderöarna
 • Första fynd i Sverige: 1990-1999 (Väderöarna)
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Japansk rödslick i Artdatabanken
 • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 139 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion