Indianlax | Oncorhynchus nerka

Indianlax är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Oncorhynchus nerka
  • Svenskt namn: indianlax
  • Organism: fiskar
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Stilla havet
  • Första fynd i Sverige: 1950-talet
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Indianlax i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion