Helig ibis | Threskiornis aethiopicus

Helig ibis är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Threskiornis aethiopicus
  • Svenskt namn: helig ibis
  • Organism: fåglar
  • Livsmiljö: Landlevande
  • Förekommer i Sverige: Nej
  • Potentiellt invasiv: Ja
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Artfakta: Om Helig ibis i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion