Gul skunkkalla | Lysichiton americanus

Gul skunkkalla är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Lysichiton americanus
  • Svenskt namn: gul skunkkalla
  • Organism: växter
  • Livsmiljö: Sötvatten, Landlevande
  • Förekommer i Sverige: Ja
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Artfakta: Om Gul skunkkalla i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 96.2 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion