Evadne anonyx

Evadne anonyx är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Evadne anonyx
  • Organism: kräftdjur
  • Livsmiljö: Brackvatten
  • Ursprung: Pontokaspiska området
  • Bestånd i Sverige: N:a Eg. Östersjön och Bottenhavet
  • Första fynd i Sverige: 2008
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Evadne anonyx i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 137 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion