Elegant tångräka | Palaemon elegans

Elegant tångräka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Palaemon elegans
  • Svenskt namn: elegant tångräka
  • Organism: kräftdjur
  • Livsmiljö: Brackvatten, Marin
  • Ursprung: Europas kustvatten
  • Första fynd i Sverige: 1999 (Östersjön)
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Elegant tångräka i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 151.1 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion