Cryptorchestia cavimana (Orchestia cavimana)

Cryptorchestia cavimana (Orchestia cavimana) är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

  • Latinskt namn: Cryptorchestia cavimana (Orchestia cavimana)
  • Organism: kräftdjur
  • Livsmiljö: Sötvatten, Landlevande
  • Första fynd i Europa: Nederländerna, 1878
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Cryptorchestia cavimana (Orchestia cavimana) i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion