Caprella mutica

Caprella mutica är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Caprella mutica
  • Organism: kräftdjur
  • Livsmiljö: Marin
  • Ursprung: Nordöstra Asien
  • Bestånd i Sverige: Lysekil och Koster
  • Första fynd i Sverige: 2010-
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Caprella mutica i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion