Brun dvärgmal | Ameiurus nebulosus

Brun dvärgmal är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

  • Latinskt namn: Ameiurus nebulosus
  • Svenskt namn: brun dvärgmal
  • Organism: fiskar
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Nordamerika
  • Första fynd i Europa: Slovakien, 1800
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Brun dvärgmal i Artdatabanken

Hur känns de igen?

Känn igen arten

Fisk.Förstora bilden

Brun dvärgmal. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Fisk på sten.

Foto: Mikael Yman CC BY 4.0.

Publicerad: 2021-03-15
Uppdaterad: 2024-06-07
Sidansvarig: Webbredaktion