Bräcklig hättesnäcka | Ferrissia clessiniana

Bräcklig hättesnäcka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Ferrissia clessiniana
  • Svenskt namn: bräcklig hättesnäcka
  • Organism: musslor
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: oklar (kryptogen art)
  • Första fynd i Sverige: 1998
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Bräcklig hättesnäcka i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion