Rapportera arter

Hitta på sidan

Hjälp oss sprida information om rapportering av arter.

Dela materialet

När du delar materialet får du gärna hänvisa till informationssamarbetet med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Kännedom bland allmänheten

Naturvårdsverkets senaste undersökning av allmänhetens kunskap, inställning och agerande kring invasiva främmande arter visar:

Totalt 72 % av dem som känner till att invasiva främmande arter finns, svarar att de varken har rapporterat observation, gjort förebyggande åtgärder eller åtgärder för att ta bort en befintlig invasiv främmande art.

Rapportering

Rapportera invasiva främmande arter, fokus på några vattenlevande arter. Längd 0:55

Omslagsbild för YouTube-video

Rapportera

Rapportera fynd av art. Här kan du enkelt klicka dig vidare tills du hittar rätt art.

Om du inte hittar rätt kan du istället rapportera genom Artfakta, för att rapportera på sidan behöver du ett konto. (Du kan använda samma inloggningsuppgifter på sidorna Artfakta och Artportalen).

Publicerad: 2021-05-06
Sidansvarig: Webbredaktion