Vattenvän | Hygrophila polysperma

Vattenvän är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv.

Fakta

Latinskt namn: Hygrophila polysperma
Svenskt namn: vattenvän
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Vattenvän i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion