Vattenstjärna | Ricciocarpos natans

Vattenstjärna är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Ricciocarpos natans
Svenskt namn: vattenstjärna
Organism: levermossor
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Kryptogen (oklart ursprung)
Första fynd i Sverige: 1979
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Vattenstjärna i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion