Vattenhyacint | Eichhornia crassipes

Vattenhyacint är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Eichhornia crassipes
Svenskt namn: vattenhyacint
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Sydamerika
Förekommer i Sverige: Nej, men förekommer i akvarier och trädgårdsdammar
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 1 - ingen känd risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Vattenhyacint i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 575.6 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion