Tuvsträfse | Chara connivens

Tuvsträfse är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Chara connivens
Svenskt namn: tuvsträfse
Organism: växter
Livsmiljö: Brackvatten
Ursprung: Nordafrika och sydvästra Europa (sötvatten)
Första fynd i Sverige: 1950
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Tuvsträfse i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 135.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion