Tubificoides pseudogaster

Tubificoides pseudogaster är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Tubificoides pseudogaster
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Marin
Ursprung: oklart (först beskriven: Danmark)
Första fynd i Sverige: 1980
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Tubificoides pseudogaster i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 184.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion