Tubificoides heterochaetus

Tubificoides heterochaetus är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Tubificoides heterochaetus
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Brackvatten
Första fynd i Europa: Nederländerna, 1929
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Tubificoides heterochaetus i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 123.8 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion