Tromsöloka | Heracleum persicum

Tromsöloka är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Heracleum persicum
Svenskt namn: tromsöloka
Organism: växter
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Tromsöloka i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion