Trekantig brackvattensmussla | Mytilopsis leucophaeata

Trekantig brackvattensmussla är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Mytilopsis leucophaeata
Svenskt namn: trekantig brackvattensmussla
Organism: musslor
Livsmiljö: Brackvatten
Ursprung: Nordamerikas ostkust
Första fynd i Sverige: 2011
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Trekantig brackvattensmussla i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 195.5 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion