Tigermärla | Gammarus tigrinus

Tigermärla är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Gammarus tigrinus
Svenskt namn: "tigermärla"
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Brackvatten
Ursprung: Nordamerika
Första fynd i Sverige: 2010-
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Tigermärla i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 133.5 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion