Thalassiosira punctigera

Thalassiosira punctigera är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Thalassiosira punctigera
Organism: kiselalger, plankton
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Stilla havet
Bestånd i Sverige: Skagerrak
Första fynd i Sverige: 1970-1979
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Thalassiosira punctigera i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 142.5 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion