Telmatogeton japonicus

Telmatogeton japonicus är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Telmatogeton japonicus
Organism: insekter
Livsmiljö: Brackvatten
Ursprung: Stilla havet
Första fynd i Sverige: 2007
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Telmatogeton japonicus i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 147.9 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion