Tårakacia | Acacia saligna

Tårakacia är en främmande art.

Fakta

Latinskt namn: Acacia saligna
Svenskt namn: tårakacia
Organism: växter
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: nej
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Tårakacia i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion