Taggkindskräfta | Faxonius limosus

Taggkindskräfta är en främmande art som är etablerad i vårt närområde. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Faxonius limosus
Svenskt namn: taggkindskräfta
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Nordamerika
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Första fynd i Europa: Polen, 1890
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Taggkindskräfta i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion