Synidotea laticauda

Synidotea laticauda är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Synidotea laticauda
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Brackvatten
Första fynd i Europa: Belgien, 2005
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 126 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion