Sydeuropeisk blåssnäcka | Physella acuta

Sydeuropeisk blåssnäcka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Physella acuta
Svenskt namn: sydeuropeisk blåssnäcka
Organism: snäckor
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Medelhavet
Första fynd i Sverige: 1900-1949
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Sydeuropeisk blåssnäcka i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion