Sumpbäver | Myocastor coypus

Sumpbäver är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Myocastor coypus
Svenskt namn: sumpbäver
Organism: däggdjur
Livsmiljö: Sötvatten, Landlevande
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Sumpbäver i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion