Stubbkväkare | Micropogonias undulatus

Stubbkväkare är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Micropogonias undulatus
Svenskt namn: stubbkväkare
Andra namn: havsgös
Organism: fiskar
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Belgien, 1998
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Stubbkväkare i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion