Strupsnittsöring | Oncorhynchus clarki

Strupsnittsöring är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Oncorhynchus clarki
Svenskt namn: strupsnittsöring
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Nordamerika
Första fynd i Sverige: 1968
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Strupsnittsöring i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion