Storslinga | Myriophyllum aquaticum

Storslinga är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Myriophyllum aquaticum
Svenskt namn: storslinga
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Syd- och Centralamerika
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Storslinga i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 454.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion