Sötvattensmanet | Craspedacusta sowerbyi

Sötvattensmanet är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Craspedacusta sowerbyi
Svenskt namn: sötvattensmanet
Organism: kammaneter
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Pontokaspiska området
Första fynd i Sverige: 1969
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Sötvattensmanet i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion