Sinelobus vanhaareni

Sinelobus vanhaareni är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Sinelobus vanhaareni
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Brackvatten
Ursprung: Stilla havet
Första fynd i Sverige: 2020 (Västkusten)
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Sinelobus vanhaareni i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion