Silverlax | Oncorhynchus kisutch

Silverlax är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Oncorhynchus kisutch
Svenskt namn: silverlax
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Ursprung: Norra Stilla havet
Första fynd i Sverige: 1984
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Silverlax i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 125.3 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion