Sidenört | Asclepias syriaca

Sidenört är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Asclepias syriaca
Svenskt namn: sidenört
Organism: växter
Livsmiljö: Landlevande
Ursprung: Nordamerika
Förekommer i Sverige: Ja
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Sidenört i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 92.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion