Sandsmörbult | Neogobius fluviatilis

Sandsmörbult är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Neogobius fluviatilis
Svenskt namn: sandsmörbult
Andra namn: flodsmörbult
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Första fynd i Europa: Ungern, 1936
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Sandsmörbult i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 134 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion