Sandmussla | Mya arenaria

Sandmussla är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Mya arenaria
Svenskt namn: sandmussla
Organism: musslor
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Ursprung: Stilla havet
Första fynd i Sverige: oklart (ev redan på 1200-talet
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Sandmussla i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 137.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion