Saltbaccharis | Baccharis halimifolia

Saltbaccharis är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Baccharis halimifolia
Svenskt namn: saltbaccharis
Organism: växter
Livsmiljö: Landlevande
Ursprung: Sydöstra USA, östra Mexiko, Bahamas och Kuba.
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Saltbaccharis i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 220 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion