Rysk stör | Acipenser gueldenstaedtii

Rysk stör är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Acipenser gueldenstaedtii
Svenskt namn: rysk stör
Organism: fiskar
Livsmiljö: Brackvatten
Ursprung: Pontokaspiska området
Första fynd i Sverige: 1966
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Rysk stör i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 154.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion