Rödsvansing | Dasya baillouviana

Rödsvansing är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Dasya baillouviana
Svenskt namn: "rödsvansing"
Organism: rödalger
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Medelhavet och västra Atlanten
Bestånd i Sverige: Gullmarsfjorden
Första fynd i Sverige: 1950-1959
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Rödsvansing i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 139 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion