Röd sumpkräfta | Procambarus clarkii

Röd sumpkräfta är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Procambarus clarkii
Svenskt namn: röd sumpkräfta
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Röd sumpkräfta i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 339.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion