Rävkusu | Trichosurus vulpecula

Rävkusu är en främmande art.

Fakta

Latinskt namn: Trichosurus vulpecula
Svenskt namn: rävkusu
Organism: däggdjur
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: nej
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 1 - ingen känd risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Rävkusu i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion