Racersmörbult | Neogobius gymnotrachelus

Racersmörbult är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Neogobius gymnotrachelus
Svenskt namn: racersmörbult
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Första fynd i Europa: Serbien, 1991
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Racersmörbult i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion