Pseudodactylogyrus anguillae

Pseudodactylogyrus anguillae är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Pseudodactylogyrus anguillae
Organism: plattmaskar
Livsmiljö: Brackvatten
Ursprung: troligen Ostasien
Första fynd i Sverige: 1980-talet
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Pseudodactylogyrus anguillae i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 155.7 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion