Pseudobacciger harengulae

Pseudobacciger harengulae är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Pseudobacciger harengulae
Organism: plattmaskar
Livsmiljö: Marin
Ursprung: oklart (först beskriven: Japan)
Första fynd i Sverige: 1995 ca
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Pseudobacciger harengulae i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 118.7 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion